Aviso: Inclusión no Catálogo do patrimonio cultural de Galicia das carpintarías de ribeira

Inclusión no Catálogo do patrimonio cultural de Galicia das carpintarías de ribeira

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2018 pola que se acorda a inclusión no Catálogo do patrimonio cultural de Galicia das carpintarías de ribeira denominadas de Carlagho e Casqueiro do termo municipal de Moaña, como lugar de valor etnolóxico.

Comparte