Aviso: Resolución das axudas aos concellos para equipamentos culturais 2018

Resolución das axudas aos concellos para equipamentos culturais 2018

RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2018 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 5 de decembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 12, do 17 de xaneiro de 2018), pola que establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos de Galicia e ás súas entidades públicas con personalidade xurídica propia, e agrupacións de concellos, para o equipamento e a mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais.

Comparte