Aviso: Convocatoria de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Consello da Cultura Galega

RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria.

Comparte