Aviso: Proposta de resolución provisional de subvencións para festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado 2018

Proposta de resolución provisional de subvencións para festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado 2018

O prazo para a presentación de alegacións permanecerá aberto do 21 de xuño ao 5 de xullo

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a proposta de resolución provisional pola que se aproba a listaxe provisional de solicitudes admitidas coas puntuacións correspondentes e a listaxe provisional de excluídas e as causas de exclusión, de subvencións a institucións sen fin de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, convocada pola Orde do 26 de febreiro de 2018 (DOG núm. 62, do 28 de marzo de 2018).

Comparte