Aviso: Beneficiarios/as das axudas á comercialización da artesanía galega

Beneficiarios/as das axudas á comercialización da artesanía galega

A Consellería de Economía e Industria publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a Resolución do 16 de setembro de 2014 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 30 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos/ás titulares de obradoiros artesanais para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

Estado de trámite: Resolto

Comparte