Aviso: Dáse publicidade dos convenios de colaboración subscritos por Cultura no primeiro cuadrimestre do ano 2018

Dáse publicidade dos convenios de colaboración subscritos por Cultura no primeiro cuadrimestre do ano 2018

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a resolución do 5 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2018.

Comparte