Aviso: Anuncio polo que se fai pública a relación de convenios subscritos pola Fundación Cidade da Cultura

Anuncio polo que se fai pública a relación de convenios subscritos pola Fundación Cidade da Cultura

Primeiro cuadrimestre de 2018

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, faise pública a relación de convenios subscritos no primeiro cuadrimestre de 2018 pola Fundación Cidade da Cultura de Galicia

Ligazóns

Comparte