Aviso: Anuncio en relación co procedemento CT221C/2016 número de expediente 83 respecto ás axudas para o libro galego

Anuncio en relación co procedemento CT221C/2016 número de expediente 83 respecto ás axudas para o libro galego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria notifica que, de conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, unha vez intentada a notificación persoal e devolta polo servizo de Correos por resultar imposible a súa práctica, por parte da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria se ditou o acto administrativo que a continuación se sinala:

Deriva Ediciones, NIF 506357449, procedemento CT221C/2016, expediente núm. 83. Acto administrativo: trámite de audiencia do 29 de xaneiro de 2018.

Comparte