Aviso: Proposta de resolución provisional de subvencións a concellos de Galicia para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais

Proposta de resolución provisional de subvencións a concellos de Galicia para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais

O prazo para a presentación de alegacións remata o 15 de maio de 2018

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a proposta de resolución provisional pola que se aproba a listaxe provisional de solicitudes admitidas coas puntuacións correspondentes e a listaxe provisional de excluídas e as causas de exclusión, de subvencións a concellos de Galicia e as súas entidades públicas con personalidade xurídica propia, e agrupacións de concellos para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais, convocada pola Orde do 5 de decembro de 2017 (DOG núm. 12, do 17 de xaneiro de 2018).

Documentos relacionados

Comparte