Aviso: Formalización do contrato de obras de acondicionamento das antigas sancristías e capela de San Froilán, catedral de Santa María de Lugo

Formalización do contrato de obras de acondicionamento das antigas sancristías e capela de San Froilán, catedral de Santa María de Lugo

O DOG publica a resolución do 5 de marzo de 2018 pola que se fai pública a formalización do contrato de obras de acondicionamento do baixo cuberta das antigas sancristías e capela de San Froilán, catedral de Santa María de Lugo (contratación documentalmente simplificada).

O 28 de febreiro de 2018 formalizouse o contrato co contratista, Construcciones Abal, S.A., por un importe de adxudicación de 102.502,47 €, IVE excluído.

Estado de trámite: Resolto

Comparte