Aviso: Anuncio da licitación do contrato de obras para a conservación do mosteiro de Santa María de Sobrado dos Monxes

Anuncio da licitación do contrato de obras para a conservación do mosteiro de Santa María de Sobrado dos Monxes

No DOG do 21 de febreiro publicase a resolución do 14 de febreiro de 2018 pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, do contrato de obras para a conservación e posta en valor no conxunto monumental do mosteiro de Santa María de Sobrado dos Monxes: igrexa e espazos de uso público, en Sobrado dos Monxes, co-financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80%), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, obxectivo temático 6, prioridade de investimento 6.3, obxectivo específico 6.3.1, actuación 6.3.1.1 Intervencións no patrimonio cultural (contratación documentalmente simplificada).

As obras contarán cunha partida orzamentaria de 1.430.682,52 euros, sen IVE. A data límite de presentación será o vixésimo sexto día natural contado a partir do seguinte ao da publicación, cunha prórroga ata o primeiro día hábil seguinte se o prazo remata en día inhábil. 

 

Estado de trámite: En trámite

Comparte