Aviso: Anuncio de licitación do contrato de obras para actuacións de conservación e de mellora de accesibilidade do mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil

Anuncio de licitación do contrato de obras para actuacións de conservación e de mellora de accesibilidade do mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no DOG a resolución na que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, do contrato de obras de actuacións de conservación e de mellora de accesibilidade do mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, en Parada de Sil (contratación documentalmente simplificada).

Comparte