Aviso: Anuncio de licitación do contrato de obras de acondicionamento do cabido para sala de interpretación no mosteiro de Santa Catarina de Montefaro, en Ares

Anuncio de licitación do contrato de obras de acondicionamento do cabido para sala de interpretación no mosteiro de Santa Catarina de Montefaro, en Ares

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no DOG a resolución do 7 de febreiro de 2018 pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, do contrato de obras de acondicionamento do cabido para sala de interpretación no mosteiro de Santa Catarina de Montefaro, en Ares (contratación documentalmente simplificada).

Comparte