Aviso: Anuncio de licitación do contrato de obras de restauración das fachadas da igrexa de San Vicente do Pino, en Monforte de Lemos

Anuncio de licitación do contrato de obras de restauración das fachadas da igrexa de San Vicente do Pino, en Monforte de Lemos

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de publicar no DOG a resolución pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, do contrato de obras de restauración das fachadas da igrexa do mosteiro de San Vicente do Pino, en Monforte de Lemos (contratación documentalmente simplificada).

Comparte