Aviso: Beneficiarios das axudas en materia de arquivos para o ano 2017

Beneficiarios das axudas en materia de arquivos para o ano 2017

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2017

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria procede á publicación dos beneficiarios e importes das axudas concedidas ao abeiro da orde do 28 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

 

Estado de trámite: Resolto

Comparte