Aviso: Formalización do contrato de obras de reforma do sistema eléctrico da catedral de San Martiño de Ourense

Formalización do contrato de obras de reforma do sistema eléctrico da catedral de San Martiño de Ourense

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a Resolución do 4 de xullo de 2017 pola que se fai pública a formalización do contrato de obras de reforma xeral do sistema eléctrico da catedral de San Martiño de Ourense, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, obxectivo temático 6, prioridade de investimento 6.3, obxectivo específico 6.3.1, actuación 6.3.1.1 (contratación documentalmente simplificada).

Comparte