Aviso: O Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo de Conservadores de Museos

O Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo de Conservadores de Museos

O Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publica no BOE a Resolución de 7 de marzo de 2017, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de Conservadores de Museos.

Convócase proceso selectivo para cubrir 31 prazas do corpo facultativo de Conservadores de Museos, Código 0305, polo sistema de ingreso libre e 4 prazas polo sistema de promoción interna das comprendidas nos anexos I e VII do Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo,  nos Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Defensa.

Máis información, na convocatoria do BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3432.pdf

Comparte