Aviso: Contrato de servizos para a dirección de obra, a dirección de execución material de obra e a coordinación en materia de seguridade e saúde das obras de rehabilitación do claustro da hospedaría no mosteiro de Melón

Contrato de servizos para a dirección de obra, a dirección de execución material de obra e a coordinación en materia de seguridade e saúde das obras de rehabilitación do claustro da hospedaría no mosteiro de Melón

Contrato de servizos, non suxeito a regulación harmonizada para a dirección de obra (DO), a dirección de execución material de obra (DEM) e a coordinación en materia de seguridade e saúde (CSS) das obras de rehabilitación do claustro da hospedaría no mosteiro de Melón (Ourense), 1ª fase.

Tramitación ordinaria e procedemento aberto.

Adxudicación baseada en pluralidade de criterios

Estado de trámite: En trámite

Comparte