Aviso: Licitación do contrato de obras de acondicionamento dos accesos ao castelo-fortaleza de Monterrei. Restauración de pavimentos históricos

Licitación do contrato de obras de acondicionamento dos accesos ao castelo-fortaleza de Monterrei. Restauración de pavimentos históricos

Contrato de obras, non suxeito a regulación harmonizada para o acondicionamento dos accesos ao castelo-fortaleza de Monterrei. Restauración de pavimentos históricos.

Tramitación ordinaria e procedemento aberto.

Comparte