Aviso: Reforma xeral do sistema eléctrico da catedral de San Martiño de Ourense

Reforma xeral do sistema eléctrico da catedral de San Martiño de Ourense

Contrato de obras, non suxeito a regulación harmonizada para a reforma xeral do sistema eléctrico da catedral de San Martiño de Ourense, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Data límite de presentación de ofertas: o vixésimo sexto día natural contado a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o día de finalización do prazo fose inhábil, prorrogarase ata o primeiro día hábil seguinte

Estado de trámite: En trámite

Comparte