Aviso: Consulta pública sobre o programa Europa Creativa da UE

Consulta pública sobre o programa Europa Creativa da UE

A consulta pública, aberta a todas as persoas ou entidades interesadas, é para avaliar os obxectivos do programa, a eficacia da medidas adoptadas, a eficacia na execución do programa e o valor engadido europeo.

Os resultados utilizaranse para configurar as futuras medidas de financiamento europeo para os sectores cultural e creativo.

Aínda que o cuestionario está en inglés, as respostas poden ser en calquera das linguas oficiais da UE. 

Contestar á consulta

Estado de trámite: En trámite

Comparte