Aviso: Restauración integral dos cubos LXX e LXXI da muralla romana de Lugo

Restauración integral dos cubos LXX e LXXI da muralla romana de Lugo

Anuncio da licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios e tramitación anticipada de gasto, do contrato de obras, non suxeito a regulación harmonizada para a restauración integral dos cubos LXX e LXXI da muralla romana de Lugo, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Estado de trámite: Resolto

Comparte