Aviso: Redacción do proxecto básico e de execución e a dirección de obra para a conservación e valorazación no conxunto monumental do mosteiro de Sobrado dos Monxes

Redacción do proxecto básico e de execución e a dirección de obra para a conservación e valorazación no conxunto monumental do mosteiro de Sobrado dos Monxes

Formalización do contrato de servizos

Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=57536

Contrato de servizos, non suxeito a regulación harmonizada para a redacción do proxecto básico e de execución (PBE) e a dirección de obra (DO) para a conservación e posta en valor no conxunto monumental do mosteiro de Santa María de Sobrado dos Monxes: igrexa e espazos de uso público, no concello de Sobrado (A Coruña), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 6, prioridade de investimento 6.3, obxectivo específico 6.3.1.

Tramitación ordinaria, con pluralidade de criterios e procedemento aberto

Comparte