Aviso: Restauración da cuberta da catedral e claustro da basílica de Nosa Señora da Asunción de Mondoñedo

Restauración da cuberta da catedral e claustro da basílica de Nosa Señora da Asunción de Mondoñedo

Contrato de servizos de redacción do proxecto básico e de execución (PBE) e a dirección de obra (DO)

Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=55650

Contrato de servizos, non suxeito a regulación harmonizada para a redacción do proxecto básico e de execución (PBE) e a dirección de obra (DO) da restauración da cuberta da catedral e claustro da Basílica de Nosa Señora da Asunción de Mondoñedo, en Mondoñedo (Lugo), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 6, prioridade de investimento 6.3, obxectivo específico 6.3.1.

Tramitación ordinaria, con pluralidade de criterios e procedemento aberto.

Estado de trámite: Resolto

Comparte