Aviso: Contratadas as obras de conservación e valorización do conxunto monumental do mosteiro de Santa María a Real de Oseira (Concello de San Cristovo de Cea)

Contratadas as obras de conservación e valorización do conxunto monumental do mosteiro de Santa María a Real de Oseira (Concello de San Cristovo de Cea)

Redacción do proxecto básico e de execución e a dirección de obra

Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=51200

Contrato de servizos, non suxeito a regulación harmonizada para a redacción do proxecto básico e de execución (PBE) e a dirección de obra (DO) para a conservación e posta en valor no conxunto monumental do mosteiro de Santa María a Real de Oseira: igrexa e espazos de uso público, no concello de San Cristovo de Cea (Ourense), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 6, prioridade de investimento 6.3, obxectivo específico 6.3.1.

Tramitación ordinaria, con pluralidade de criterios e procedemento: aberto.

Estado de trámite: Resolto

Comparte