Aviso: Subvencións a concellos para a dotación de bibliotecas e axencias de lectura

Subvencións a concellos para a dotación de bibliotecas e axencias de lectura

Para a dotación de novidades editoriais en galego en soporte físico

Os concellos de Galicia que sexan titularesde bibliotecas ou axencias de lectura pertencentes a Rede de Bibliotecas de Galicia poderán optar as axudas que lles permitirán acceder a novidades editadas entre o 1 de setembro
de 2016 e o 29 de setembro de 2017, para o cal as editoriais deberán incorporar as súas novidades na plataforma electrónica https://novidadeseditoriais.xunta.gal

Os concellos solicitantes deberán cubrir o formulario do anexo I da Orden e o prazo rematará o 6 de febreiro de 2017

 

 

Estado de trámite: En trámite

Ligazóns

Comparte