Aviso: Reelaboración da cuberta da igrexa de San Paio de Diomondi, O Saviñao (Lugo)

Reelaboración da cuberta da igrexa de San Paio de Diomondi, O Saviñao (Lugo)

Formalización do contrato de obra

Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=29106

Contrato de obras, non suxeito a regulación harmonizada para a reelaboración da cuberta da igrexa de San Paio de Diomondi, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 6, prioridade de investimento 6.3, obxectivo específico 6.3.1.

Comparte