Aviso: Mellora das condicións de humidade na igrexa de Santa Comba de Bande

Mellora das condicións de humidade na igrexa de Santa Comba de Bande

Resolución de formalización do contrato de obras

Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=26631

Contrato de obras, non suxeito a regulación harmonizada para a mellora das condicións de humidade na igrexa de Santa Comba de Bande, concello de Bande (Ourense).

Comparte