Aviso: Escavación, acondicionamento e consolidación arqueolóxica no castro de Viladonga, Castro de Rei (Lugo)

Escavación, acondicionamento e consolidación arqueolóxica no castro de Viladonga, Castro de Rei (Lugo)

Formalización do contrato de servizos

Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=27244

Diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG núm. 102, do 31 de maio de 2016.

Contrato de servizos, non suxeito a regulación harmonizada para a escavación, acondicionamento e consolidación arqueolóxica no Castro de Viladonga, Castro de Rei (Lugo), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 6, prioridade de investimento 6.3, obxectivo específico 6.3.1.

Comparte