Aviso: Contrato de servizos para os traballos de escavación arqueolóxica da mámoa 4 do Guidoiro Areoso (Illa de Arousa)

Contrato de servizos para os traballos de escavación arqueolóxica da mámoa 4 do Guidoiro Areoso (Illa de Arousa)

Licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios e tramitación de urxencia

Contrato de servizos, non suxeito a regulación harmonizada para os traballos de escavación arqueolóxica da mámoa 4 do Guidoiro Areoso, na Illa de Arousa (Pontevedra).
Tramitación urxente, procedemento aberto e adxudicación baseada en pluralidade de criterios.
Os pregos relativos a esta contratación poderanse obter no seguinte enderezo da internet: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 57529
 

Estado de trámite: En trámite

Comparte