Aviso: Procura de socios europeos

Procura de socios europeos

Está vostede interesado no sub-programa Cultura de Europa Creativa?

Ten vostede unha boa idea pero lle faltan os socios? Ou lle gustaría participar nun proxecto liderados por outros?

A través desta base de datos de procura de socios, creado pola oficina de Europa Creativa de Italia, pode vostede ter a oportunidade de presentar o seu proxecto e/ou atopar aos seus socios europeos. 

Comparte