Aviso: Beneficiarios das axudas en materia de arquivos 2015

Beneficiarios das axudas en materia de arquivos 2015

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica no DOG a resolución do 29 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral de Cultura, pola que se procede á publicación dos beneficiarios e dos importes das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 6 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Relación de adxudicatarios e importe das axudas

Universidades

Expediente

Solicitante

Contía da axuda

2015/69

Universidade da Coruña

4.926,62 €

2015/70

Universidade de Santiago de Compostela

4.800,00 €

Concellos

Expediente

Solicitante

Contía da axuda

2015/11

Concello de Arzúa

6.000,00 €

2015/21

Concello de Ortigueira

5.757,21 €

2015/07

Concello de Bergondo

5.947,50 €

2015/29

Concello de Boimorto

6.000,00 €

2015/06

Concello de Porto do Son

6.000,00 €

Entidades sen fin de lucro

Expediente

Solicitante

Contía da axuda

2015/22

Fundación Uxío Novoneyra

4.746,20 €

2015/68

Fundación Isla Couto

6.000,00 €

2015/65

Fundación Rosalía de Castro

4.000,00 €

2015/64

Bispado Tui-Vigo

6.000,00 €

2015/66

Fundación Penzol

6.000,00 €

2015/167

Fundación Camilo José Cela

3.253,80 €

Estado de trámite: Resolto

Comparte