Aviso: Resoltas as axudas a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado

Resoltas as axudas a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica no DOG a Resolución do 3 de novembro de 2015 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 7 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións sen fin de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2015.

Consulta os proxectos beneficiarios das axudas

Estado de trámite: Resolto

Comparte