Aviso: Adxudicación de oito bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

Adxudicación de oito bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica no DOG a Resolución do 28 de outubro de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de oito bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, convocadas pola Orde do 2 de xullo de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 130, do 13 de xullo).

Estado de trámite: Resolto

Comparte