Aviso: Resolución das subvencións concedidas á tradución do libro ao galego e deste a outras linguas

Resolución das subvencións concedidas á tradución do libro ao galego e deste a outras linguas

Publicación das axudas concedidas, editoriais, títulos e importes das mesmas

A Consellería de Cultura,  Educación e Ordenación Universitara publica no DOG a Resolucón do 10 de xullo de 2015 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 27, do 10 de febreiro), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o libro galego, no que se refire á tradución a outras linguas de obras publicadas orixinariamente en galego e á tradución para o galego de obras publicadas orixinariamente noutras linguas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Estado de trámite: Resolto

Comparte