Aviso: Programa 2014 de incentivos á formación e contratación nos sectores estratéxicos de Galicia (TR370A)

Programa 2014 de incentivos á formación e contratación nos sectores estratéxicos de Galicia (TR370A)

Orde do 13 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación e contratación -Programa Forcon- cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

Estado de trámite: En trámite

Comparte