Aviso: Concurso para adxudicar licenzas para a prestación do servizo de comunicación audiovisual televisiva de titularidade privada

Concurso para adxudicar licenzas para a prestación do servizo de comunicación audiovisual televisiva de titularidade privada

Resolución do 20 de xuño de 2014, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se lle dá publicidade do acordo polo que se convoca o concurso público para o outorgamento de licenzas para a prestación de servizos de comunicación audiovisual televisiva de titularidade privada de ámbito local.

Estado de trámite: En trámite

Comparte