Aviso: Clasificada de interese cultural a Fundación Olga Gallego

Clasificada de interese cultural a Fundación Olga Gallego

Orde do 28 de maio de 2014 pola que se clasifica de interese cultural a Fundación Olga Gallego.

Comparte