Aviso: Acordo de extinción da Fundación Xosé Lois Foxo-Real Banda de Gaitas

Acordo de extinción da Fundación Xosé Lois Foxo-Real Banda de Gaitas

Orde do 12 de xuño de 2014 pola que se ratifica o acordo de extinción da Fundación Xosé Lois Foxo-Real Banda de Gaitas e se dispón a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Comparte