Aviso: Declarada de interese galego a Fundación L. Monteagudo

Declarada de interese galego a Fundación L. Monteagudo

Resolución do 9 de xuño de 2014 pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación L. Monteagudo.

Comparte