Aviso: Resolución do Tribunal do proceso selectivo da escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos

Resolución do Tribunal do proceso selectivo da escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos

Acordos acadados logo das reclamacións presentadas

No proceso selectivo de promoción interna estímase anular as preguntas 12 e 43, substituindoas pola 121 e 122.

Na quenda de acceso libre anular as preguntas 4, 6, 8, 31, 62 sendo substituídas polas polas preguntas de reserva 121, 122 e 123.

As demais alegacións desestímase.

Publicación das puntuacións obtidas polos aspirantes no primeiro exercicio e listaxe de aspìrantes que superan o exercicio.

Establécese en 47 respostas correctas o límite para superar o exercicio.

Fíxase a data e lugar de realización do segundo exercicio: 06/07/2015 ás 15:30h na EGAP, en chamamento único.

Estado de trámite: En trámite

Ligazóns

Comparte