Aviso: Contratación do servizo de apoio á Axencia Galega de Infraestruturas en materia ambiental e do patrimonio cultural

Contratación do servizo de apoio á Axencia Galega de Infraestruturas en materia ambiental e do patrimonio cultural

Procedemento aberto

Contratación suxeita a regulación harmonizada, documentalmente simplificada, polo procedemento aberto multicriterio, tramitación ordinaria do: contrato de servizo para a realización de apoio á Axencia Galega de Infraestruturas en materia ambiental e do patrimonio cultural, de clave GA/15/021.09. AT/013/2015

Data límite presentación ofertas: 17/07/2015

Estado de trámite: En trámite

Comparte