Aviso: Restauración da decoración románica da catedral de San Martiño de Ourense

Restauración da decoración románica da catedral de San Martiño de Ourense

Licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a Resolución do 2 de xuño de 2015 pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, do servizo de restauración da decoración románica da catedral de San Martiño de Ourense, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (contratación documentalmente simplificada).

Comparte