Aviso: Restauración do retablo da igrexa do mosteiro de Santa María de Meira

Restauración do retablo da igrexa do mosteiro de Santa María de Meira

Licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universtiar publica no DOG a resolución do 2 de xuño de 2015 pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, do servizo de restauración do retablo da lactación ou de San Bernardo da igrexa do mosteiro de Santa María de Meira, en Meira, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (contratación documentalmente simplificada).

Comparte