Aviso: Reparación interior da igrexa do mosteiro da Madalena en Sarria

Reparación interior da igrexa do mosteiro da Madalena en Sarria

Licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, do contrato de obras

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica no DOG a Resolución do 2 de xuño de 2015 pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, do contrato de obras de reparación interior da igrexa do mosteiro da Madalena en Sarria, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (contratación documentalmente simplificada).

Comparte