Aviso: Anteproxecto do Decreto do Consello de Arquivos de Galicia

Anteproxecto do Decreto do Consello de Arquivos de Galicia

Regula a composición e funcionamento do Consello de Arquivos de Galicia

O decreto estrutúrase en 13 artigos, organizados nun título preliminar de disposicións xerais e dous numerados, tres disposicións adicionais, una derrogatoria e dúas derradeiras. Ábrese o prazo para formular alegacións que é de 7 días hábiles, finalizando o 6 de xuño

As alegacións deberán dirixirse a:  xuridico.cultura@xunta.es

Estado de trámite: En trámite

Comparte