Aviso: Licitación do servizo de desenvolvemento da integración do sistema único de rexistro co Arquivo Dixital de Galicia

Licitación do servizo de desenvolvemento da integración do sistema único de rexistro co Arquivo Dixital de Galicia

Por procedemento documentalmente simplificado

O servizo obxecto do contrato é: servizo de desenvolvemento da integración do sistema único de rexistro co Arquivo Dixital de Galicia (Arpad) cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa Poctep, proxecto Arpad. O prazo de entrega é de catros meses contados desde a data de formalización, sen posibilidade de prórroga.

O orzamento base do proxecto é de 99.281,95€ IVE incluído (82.051,20€ + 17.230,75€ IVE).  As ofertas deberán presentarse no Rexistro da Amtega, no Edificio Cinc, Monte Gaiás, s/n, 2º andar, en sobre pechado. 

O prazo para a presentación de proposicións abrangue desde o 28 de maio ata o 11 de xuño de 2015.

Estado de trámite: En trámite

Comparte