Aviso: Resolución de publicidade do contrato de servizos de seguridade e vixiancia

Resolución de publicidade do contrato de servizos de seguridade e vixiancia

Para centros dependentes da Xefatura Provincial de Pontevedra

A Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria resolve o contrato de servizos de seguridade e vixiancia para varios centros dependentes da Xefatura Provincial de Pontevedra a favor da empresa Vigilancia Integrada, SA. Esta foi a economicamente máis ventaxosa para a Administración.

Estado de trámite: Resolto

Ligazóns

Comparte