Aviso: Listado provisional das axudas en materia de arquivos da convocatoria de 2023

Listado provisional das axudas en materia de arquivos da convocatoria de 2023

Listado provisional das axudas en materia de arquivos da convocatoria de 2023

(Procedemento CT130A)

As entidades solicitantes disporán de 10 días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao da data de publicación da proposta provisional, para formular as alegacións que consideren oportunas sobre esta proposta ante a Dirección xeral de Cultura no lugar e forma indicados no artigo 5 da orde de convocatoria.

Esta proposta provisional publicase na páxina de Cultura https://www.cultura.gal/gl/servizos e no Portal de Arquivos de Galicia https://arquivosdegalicia.xunta.gal/gl

Estado de trámite: En trámite

Documentos relacionados

Comparte