Aviso: PUBLICACIÓN DOS LISTADOS PROVISIONAIS DAS AXUDAS EN MATERIA DE CENTROS MUSEÍSTICOS DE GALICIA 2023

PUBLICACIÓN DOS LISTADOS PROVISIONAIS DAS AXUDAS EN MATERIA DE CENTROS MUSEÍSTICOS DE GALICIA 2023

Código de procedemento CT110C

Publicación dos listados provisionais, por orde de puntuación, das axudas destinadas a centros museísticos da comunidade autónoma de Galicia 2023 (procedemento CT110C) (orde do 11 de novembro de 2022, DOG nº 225 do 25 de novembro de 2022)

As listaxes provisionais dos centros solicitantes pódense consultar no Portal de Museos: https://museos.xunta.gal/gl/xestion/bolsas-e-subvencions

 

Estado de trámite: En trámite

Comparte